FROMA Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van FROMA.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met de persoonlijke gegevens die FROMA van jou verzamelt, wordt omgegaan. 

Inleiding

 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens worden gebruikt.

 

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Opgesteld door Matthijs Schipper en Peter Links, FROMA

 

 1. FROMA

 2. Doel gegevens

 3. Ontvangers

 4. Opslagperiode

 5. Beveiliging

 6. Jouw rechten

 7. Plichten

 

 

01 FROMA

 

Je leest op dit moment de privacyverklaring van FROMA. FROMA is een gespecialiseerd handelsbedrijf, gericht op de kaasmarkt. FROMA laat bedrijven communiceren met kaas in de vorm van relatiegeschenken, souvenirs en andere omstandigheden waarin wij mensen blij willen maken met een cadeau. Denk hierbij aan een zelf ontworpen kaas-pondje of een kaas gericht op een specifieke, lokale markt: FROMAmsterdam-kaas.

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door FROMA verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe jij jouw wensen rondom het gebruik van jouw gegevens kan aangeven. Daar gaat deze verklaring over.

 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door FROMA, neem dan gerust contact op!

 

privacy@fromakaas.nl | 316 33 24 58 21

Assendorperstraat 151 | 8012DK | Zwolle

BTW-nr: NL8593.59.359.B.01 | KVK-nr: 73111740

02 Doel gegevens

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door FROMA. Deze worden hieronder toegelicht.

 

1. Contact opnemen: Jouw gegevens worden verzameld als jij via de website contact opneemt met FROMA.

2. Google Analytics: De website van FROMA verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurd doormiddel van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiele relatie en/of opdrachtnemers.

 

03 Ontvangers

De gegeven die FROMA ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

1. Mijndomein: De e-mail van FROMA wordt gehost bij Mijndomein. Als jij contact op neemt via mail, worden betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein.

2. WIX: De website en back-ups van de website worden gehost bij WIX. Gegevens die jij achterlaat op de website van FROMA zijn op de servers van WIX opgeslagen.

 

04 Opslag periode

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door FROMA, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

1. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met FROMA via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

2. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden met jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05 Beveiliging

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door FROMA of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar FROMA. Deze code dient gebruikt te worden tijden het inlogproces.

 

De apparaten die jouw gegeven openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekend dat jouw verbinding met de website van FROMA privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

06 Jouw rechten

 

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij FROMA vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met FROMA. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door FROMA.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij FROMA vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij FROMA opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan het heb je het recht op overdracht. Hierbij dien FROMA al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat FROMA niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat FROMA jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van de deze rechten kan via privacy@fromakaas.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07 Plichten

 

FROMA verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van FROMA via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan FROMA de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met FROMA met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

FROMA behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer FROMA dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van FROMA te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Het je toch nog vragen? Neem dan contact op met:

privacy@fromakaas.nl

Contact: 

info@fromakaas.nl 

Matthijs Schipper:

+31 6 83 56 71 29

Peter Links:            

+31 6 33 24 58 21 

Bedrijfsgegevens: 

KVK-nummer: 73111740

BTW-nummer: NL8593.59.359.B.01

Postadres: 

Zwolle

Assendorperstraat 151 

8012DK